top of page

KVKK METNİ

Yasal Uyarı ve Kullanım Şartları

Tüm hakları, şirket merkezi “Çukurambar Mahallesi 1480.Sokak No:2/A Blok No:71 Çankaya/ANKARA” adresinde bulunan Besa Marin Turizm İşletmeleri A.Ş.’ne (bundan böyle “Besa Marin” olarak anılacaktır) ait olan www.theboviera.com uzantılı işbu internet sitesi (bundan böyle “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) iş burada düzenlenen yasal şartlara tabidir.

Kullanma Koşullar

İşbu İnternet Sitesi’ni ziyaret ederek, kullanarak veya işbu İnternet Sitesi’nde gezinerek, işbu Yasal Şartlar’ı herhangi bir sınırlama ve itirazınız olmaksızın kabul etmektesiniz.

İnternet Sitesinde Yer Alan Bilgilerin Doğruluğu

Besa Marin, işbu İnternet Sitesi’nde yer alan bilgilerin ve materyalin doğru olmasına gayret etmekle beraber, işbu İnternet Sitesi’nde yer alan bilgilerin ve materyalin doğruluğu ve kesinliği konusunda bir garanti vermemektedir. Besa Marin, bu İnternet Sitesi’nde yer alan bilgilerde ve materyalde veya İnternet Sitesi’nde yer alan bilgileri hiçbir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. İşbu İnternet Sitesi’nde yer alan bilgiler ve materyal güncel olmayabilir ve Besa Marin, söz konusu bilgileri ve materyali güncellemek konusunda hiçbir taahhüt vermemektedir. İnternet sitesinin içeriğinde oluşacak/oluşabilecek hatalar, yanlış bilgiler sebebiyle Besa Marin’e herhangi bir sorumluluk yükletilemeyecektir.

Bu web sitesinin kullanımından doğan ve doğacak her türlü zarar veya kayıplardan dolayı Besa Marin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin ve Besa Marin’ in yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Besa Marin bu yasal uyarıda yer alan tüm koşulları ve hükümleri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir. Bu web sitesine erişim ve sitede yer alan bilgilerin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı maddi veya manevi menfi veya müsbet, her türlü zarardan her nam altında olursa olsun Besa Marin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler ve Besa Marin’ in yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların sorumlu tutulamaz.

Fikri Mülkiyet

Bu web sitesinde yer alan, marka, logo, metin, grafik, görseller, ses klipleri, yazılımlar dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere fikri mülkiyet kapsamında değerlendirilecek her türlü bilgi veya bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan, tüm sayfalar, fotoğraflar, dizaynlar, resimler gibi malzemeler ve bilgilere ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları Besa Marin’e ait ve ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve bilgiler izinsiz kısmen veya tamamen kullanılamaz, çoğaltılamaz ,iktisap edilemez ve değiştirilemez.

Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. Bu web sitesindeki bilgileri herhangi bir ticari ve çıkar amacı olmadan kişisel bilgi edinmek amacıyla kullanabilir, indirebilir, kopyalayabilir ve yazdırabilirsiniz ya da herhangi bir ticari ve çıkar amacı olmadan üçüncü şahıslara sadece kişisel bilgilendirilmeleri amacıyla bu bilgilerin Besa Marin’e ait “The Bo Viera” web sitesinden temin edildiğini ve burada yer alan tüm koşul ve hükümlere bağlı olduklarını belirtmek şartıyla verebilir ve gönderebilirsiniz. Bu web sitesinde yer alan herhangi bir bilgiyi, herhangi bir şekilde tahrif etmek, her türlü cezai ve hukuki takibata neden olacaktır.

Yönlendirmeler (Link) / Diğer İnternet Siteleri

İşbu İnternet Sitesi üzerinde, üçüncü kişiler tarafından işletilen diğer internet sitelerine bağlantı (hyper-link) bulunabilir. Bu halde, Besa Marin sadece işbu İnternet Sitesi’nin içeriğinden sorumlu olup, diğer üçüncü kişilere ait internet sitelerinin içeriğinden, güvenliğinden, kalitesinden, söz konusu internet sitelerinde satılan/bilgileri sunulan hizmetlerden, ürünlerden, teslimat veya kampanya koşullarından veya bu internet sitelerinin başka bir fonksiyonundan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Üçüncü kişi bağlantılarının işbu İnternet Sitesi’nde bulundurulması, sadece kullanıcılara kolaylık sağlamak amacıyla bulunmakta olup, Besa Marin’in üçüncü kişilere ait internet sitelerine ilişkin herhangi bir nam altında, herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. İnternet Sitesi’ne veya İnternet Sitesi’nden yapılan herhangi bir yönlendirme sonucu herhangi bir üçüncü kişi internet sitesine erişim halinde, bu erişilen internet sitesi, operatörü veya içeriği Besa Marin tarafından onaylanmış veya garanti edilmiş addedilemez.

Reşit Olmayanlara Ait Bilgiler

İnternet Sitesi on sekiz (18) yaş ve üstü kullanıcılar tarafından kullanılması amacıyla hazırlanmıştır. On sekiz (18) yaşının altında bir kullanıcının kişisel bilgilerinin İnternet Sitesi üzerinden toplanılması, kullanılması ve/veya depolanması halinde, söz konusu bilgiler kayıtlardan derhal silinecektir. Besa Marin tarafından bilinçli olarak on sekiz (18) yaşının altındakilerden kişisel bilgi toplanmamaktadır, bu bilgiler kullanılmamakta ve/veya depolanmamaktadır.

Yetkili Mahkeme

Bu web sitesinin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu web sitesi ile bağlantılı olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda Türkçe Yasal Uyarı metni esas olup, Ankara Mahkemeleri ve İcra ve İflas Daireleri yetkilidir.

Diğer Hükümler

Besa Marin, işbu Yasal Şartlar’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İşbu Yasal Şartlar’da değişiklik olması halinde, internet sitesi üzerinde yayınlanması ile birlikte yürürlüğe girecektir. Yasal Şartlar’da yer alan hiçbir hüküm Besa Marin internet sitesi kullanıcısı ile Besa Marin arasında herhangi bir ortaklık, acentelik, bayilik yaratıyormuş olarak yorumlanmayacaktır. İşbu Yasal Şartlar ile ilgili herhangi bir sorunuz, yorumunuz, öneriniz bulunması halinde [e-posta adresi veya iletişim bilgilerinin eklenmesi gerekmektedir] bizimle iletişime geçmekte tereddüt etmeyiniz.

Gizlilik Bildirimi

Mahallesi 1480.Sokak No:2/A Blok No:71 Çankaya/ANKARA adresinde bulanan Besa Marin Turizm İşletmeleri A.Ş. (bundan böyle “Besa Marin” olarak anılacaktır), tüm hakları kendisine ait olan www.theboviera.com uzantılı internet sitesini (bundan böyle “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) ziyaret edenlerin gizliliğini korumayı ilke olarak benimsemiştir. İşbu Gizlilik Bildirimi’nde, İnternet Sitesi’ni ziyaret eden kullanıcılardan toplanan kişisel bilgilerin türlerini ve bu bilgilerin Besa Marin tarafından nasıl kullanıldığını ve korunduğunu, kimlerle paylaşıldığını açıklanmaktadır. Ayrıca, kullanıcıların İnternet Sitesi’nin kullanımı konusunda Besa Marin tarafından alınan gizlilik önlemleri ile ilgili olarak Besa Marin ile nasıl irtibata geçebileceğini belirtmektedir.

Kişisel Bilgilerin Toplanması, Kullanılması ve İşlenmesi

Kişisel bilgileriniz, Besa Marin tarafından, İnternet Sitesi’ni ziyaretiniz veya kullanımız esnasında veya İnternet Sitesi’nde gezinirken toplanabilir. Aynı zamanda İnternet Sitesi’ni ziyaret ettiğinizde veya kullandığınızda veya İnternet Sitesi’nde gezinirken çerezler, ağ sağlayıcı kayıtları ve ağ işaretçileri gibi teknolojiler kullanılarak, bazı kişisel bilgileriniz sunucularımızda otomatik olarak depolanabilir. Kendi isteğinizle, Besa Marin’e kişisel bilgilerinizi vermeniz halinde, Besa Marin bu bilgileri yasada öngörülen sınırlamalar çerçevesinde toplayacak, kullanacak ve/veya depolayacaktır.

Kullanıcı Tarafından Sağlanan Bilgiler

İnternet Sitesi’ni ziyaretiniz esnasında tarafınızdan sağlanan sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte ad, soyadı, unvan, meslek vb. kişisel bilgiler, irtibat bilgileri, yaş ve doğum tarihi, cinsiyetinize ilişkin bilgiler, yüklediğiniz içerikler tarafımıza sağladığınız bilgileri (bundan böyle “Kişisel Bilgiler” olarak anılacaktır) oluşturur.

Besa Marin, ziyaretçiye bizzat kendisi tarafından web formunu doldurarak veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen; adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ulaşma hakkı bulunmaktadır. Ziyaretçi, web sitesinden bilgi formu doldururken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Ziyaretçi, kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinin devam etmemesini ve veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini Besa Marin’in info@besamarin.com.tr adresine iletebilir.

Kişisel Bilgilerin Kullanılması

Tarafımıza sağladığınız kişisel bilgileri;

  • Sorularınızı cevaplandırmak,

  • Size hizmet sağlamak,

  • Özel etkinlikler, yarışmalar, çekilişler programlar, anketler ve diğer teklifleri size haber vermek,

  • Promosyon ve kampanyalar hakkında size bilgi vermek,

  • İnternet Sitesi üzerinden hesabınızı oluşturmak ve yönetmek,

  • Sosyal ağ veya mobil uygulamalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, için Besa Marin tarafından kullanılabilir.

Otomatik Yollardan Toplanan Bilgiler

İnternet Sitesi’ni ziyaret ettiğinizde veya kullandığınızda veya İnternet Sitesi’nde gezinirken çerezler, ağ sağlayıcı kayıtları ve ağ işaretçileri gibi teknolojiler kullanılarak, bazı bilgileriniz sunucularımızda otomatik olarak depolanacaktır. Çerezler, internet sitelerinin, internet tarayıcınızı tek başına tanımlamak veya internet tarayıcınızdan bazı bilgi ve ayarları saklamak üzere bilgisayarınıza ve internete bağlı diğer cihazlara gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Kullanmakta olduğunuz internet tarayıcınızda gerekli ayarları yaparak, çerezleri silebileceğiniz gibi, çerezleri engelleyebilir veya yüklenmeleri esnasında internet sağlayıcınızın sizi bilgilendirmesini sağlayabilirsiniz.

Çerezler, ağ sağlayıcıları veya ağ işaretçileri aracılığı ile ağ sağlayıcısı, sistem işletim türü, alan ve sistem ayarları, sistemin kullanıldığı dil ve cihazın bulunduğu ülke ve zaman dilimi gibi bilgiler ile internet sitesine bağlayan internet sitesi adresi ve internete bağlanmak için kullanılan IP adresi gibi bilgiler kaydedilebilir. Ayrıca, çeşitli web tabanlı teknolojiler kullanılarak internet kullanımınız hakkında bilgiler toplanabilecektir. Bunu kabul ederek, bilgilerinizin yukarıda anılan otomatik yollardan toplanmasına ve/veya depolanmasına rıza göstermiş sayılacaksınız.

Güvenlik

İşbu kulanım şartlarında belirtilenler hariç olmak üzere, kullanıcılar hakkında toplanan, kullanılan ve/veya depolanan bilgiler, Besa Marin tarafından üçüncü kişilere satılmayacak, devredilmeyecek veya başka bir şekilde ifşa edilmeyecektir. Kişisel bilgileriniz;

  • İşbu Gizlilik Bildirimi’nde tarif amaçlar doğrultusunda; Besa Marin grup şirketleri ve iştirakleri ile,

  • Besa Marin’in talimatları doğrultusunda hizmet sağlayan hizmet sağlayıcıları ile hizmet ifası amacıyla kullanıcıların rızası ile üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. Yukarıda sayılanlar haricinde, icra makamları tarafından gerekli görüldüğü takdirde, kullanıcılar hakkındaki bilgiler, resmi makamlarla paylaşılabilecektir.

İletişim

Besa Marin tarafından toplanılan, kullanılan ve/veya depolanan bilgileriniz, yasal gereksinimler sona erdiğinde kendiliğinden silinecektir. Kullanıcıların, diledikleri zaman bilgilerinin silinmesini talep etme hakkı saklıdır. Kişisel bilgilerinizin kullanımı ya da işleme tutulmasına ilişkin onayınızı dilediğiniz zaman [e-posta adresi belirtilmesi gerekmektedir] e-posta göndererek veya size gönderilen iletilerde reddetme hakkınızı kullanarak geri çekebilirsiniz.

Kişisel Bilgileriniz’in herhangi bir zamanda toplanılmasını, kullanılmasını ve/veya depolanmasını istememeniz halinde, lütfen [e-posta adresi belirtilmesi gerekmektedir] adresine “İptal Et” konulu bir e-mail gönderiniz. Yetkililerimizin söz konusu e-maili almasını müteakip veri tabanımızda kayıtlı Kişisel Bilgiler’iniz silinecektir.

Gizlilik Bildirimi’ne İlişkin Güncellemeler

İşbu Gizlilik Bildirimi, Besa Marin tarafından zaman zaman güncellenebilir. Gizlilik Bildirimi’nde önemli bir değişiklik olması halinde, söz konusu değişiklik İnternet Sitesi’nde yayınlanacak olup, Gizlilik Bildirimi’nin en son ne zaman güncellendiği bilgisine yer verilecektir. İnternet Sitesi’ni bir sonraki ziyaretinizde değişiklikleri de kabul etmiş sayılacaksınız.

Diğer

 

İşbu Gizlilik Bildirimi, İnternet Sitesi’nde ayrı bir başlık altında yer alan Yasal Şartlar ile bir bütün teşkil etmekte olup, herhangi birinde hüküm bulunmayan hallerde diğerindeki hüküm uygulanacaktır. İşbu Gizlilik Bildirimi’nin ihlali aynı zamanda Yasal Şartlar’ın da ihlali sayılır ve söz konusu ihlalin sonuçlarına her ikisinden daha ağır ceza veya tazminat gerektireni uygulanır. Besa Marin’in çıkarları her iki metnin ihlali durumunda, söz konusu ihlali gerçekleştiren kişi veya kişilerin ayrı ayrı sorumluluğuna gidilmesini gerektiriyorsa, Besa Marin hangisinin daha ağır sonuç doğurup doğurmayacağına bakmaksızın ihlalin giderilmesi için her türlü hukuki önlem ve tedbirleri almakta yetkilidir.

Güncelleme Tarihi: 30.01.2018

bottom of page